Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia:

 • pomiary natężenia oświetlenia,  
 • pomiary natężenia oświetlenia ogólnego,  
 • pomiar natężenia oświetlenia stanowiskowego, 
 • pomiar oświetlenia awaryjnego, 
 • pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, 
 • pomiary oświetlenia dróg i ciągów komunikacyjnych, 
 • pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy, 
 • pomiary równomierności oświetlenia, 
 • pomiary okresowe, 
 • pomiary stanowiskowe, 
 • Protokoły przeprowadzonych badań i pomiarów.