Optymalizacja opłat za energię elektryczną

Optymalizacja opłat za energię elektryczną

„Zajmujemy się wszystkim co powoduje optymalizowanie kosztów zakupu i obniżenie ilości zużycia energii elektrycznej, czyli szeroko rozumianą gospodarką energię elektryczną.”

W ramach kompleksowej obsługi Odbiorcy możemy wykonać następujące prace:
1. Zaprojektowanie i montaż urządzeń kompensacyjnych, z możliwością transmisji danych.
2. Serwis urządzeń kompensacyjnych.
3. Projekt i przebudowa układów pomiarowych, których właścicielem jest Odbiorca EE.
4. Wskazać urządzenia nadmiernie energochłonne i sposoby ich wymiany.
5. Doradztwo w zakresie Prawa Energetycznego, rozporządzeń i in.